Поверителност

Личните данни които ни предоставяте са необходими за целите на поръчките, доставките и услугите предоставяни от онлайн магазина. Те няма да бъдат предоставяни на трети лица без вашето изрично съгласие.